INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem vzešlých ze smlouvy o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele v těchto sporech byla pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).